Metsakava koostamine

Metsamajandamiseks on esmalt vaja metsamajandamiskava. Metsamajandamiskava on kohustuslik kõigile juriidilistele isikutele, kelle metsamaa suurus ületab 2 hektarit ja eraisikutele, kelle metsamaa suurus ületab 5 hektarit.

Koostame sulle metsakava, mis kehtib järgmised 10 aastat. Metsakava hõlmab endas endas kahte osa – mõõtmist ning tööde planeerimist. Metsakavast saab ülevaate metsa tagavarast ja väärtusest – selleks, et kavandada tuleviku tarbeks metsamajanduslikke tegevusi.

Metsamajandamiskavast on võimalik teada saada:

  • Milline on sinu metsa olukord?
  • Millal saavutab mets raieküpsuse?
  • Milliseid puid tuleks raiuda?
  • Milline on mets pärast raiet?
  • Kui suur on uue metsa juurdekasv?
  • Millal ja kuidas majandada erinevaid metsaosi?

Kui plaanid metsa hoopis müüa, on metsakava abiks metsakinnistu hinna arvutamisel.

Kvaliteetne metsakava võimaldab tihumeetri täpsusega teada saada sortimentatsiooni protsendid ja sellest tuleneva metsa väärtuse. Näiteks 1- boniteedil kasvanud raieküps kasvanud männik mahuga 350tm/ ha annab rohkem tulu, kui 400tm/ ha haavik.

On mitmeid tegureid, mis määravad metsa väärtuse:

  • Parema kasvukohatüübiga pinnasel kasvavad puud  jõudsamalt ja sirgemalt.
  • Õigeaegselt tehtud kvaliteetsete hooldusraiete tulemusel on metsa vastupanuvõime haigustele suurem ja puud kasvavad sirgeks ning jämedaks, mis tagab tulevikus metsaomanikule parima tulu.

Kui sinu metsale ei ole koostatud metsamajandamise kava või on andmed aegunud, võta meiega ühendust ja oleme sulle abiks metsakava koostamisel.

metsamoisnik

METSAMÕISNIK OÜ
Reg. kood: 16132637

Tel: +372 518 5616
E-post: info@metsamoisnik.ee

Jüri 22a, Võru, 65608

© 2022 Metsamõisnik OÜ | Kõik õigused kaitstud

veebilahendused